Leadership Timeline

Associate Dean

ZHOU, Sanduo  

May.1988 - May.1989

Dean

ZHOU, Sanduo  

May.1989 - Aug.1995

Dean

HONG, Yinxing

Aug.1995 - Nov.1997

Dean

ZHAO, Shuming

Nov.1997 - Jan.2002

Dean

ZHAO, Shuming

Nov.2002 - Oct.2006

Dean

ZHAO, Shuming

Oct.2006 - Jul.2011

Executive Associate Dean

FAN, Conglai

Jul.2011 - Dec.2014

DeanInternational

CHEN, Zhaoquan

Sep.2012 - Nov.2015

Executive Dean

SHEN, Kunrong

Dec.2014 - Nov.2015

DeanSHEN, KunrongNov.2015 - Nov.2020
DeanAN, TongliangNov.2020 - Party Secretary

REN, Guangzhu

May.1988 - Apr.1991

Party Secretary

REN, Guangzhu

Apr.1991 - Mar.1994

Party Secretary

REN, Guangzhu

Mar.1994 - Jun.1994

Party Secretary

REN, Guangzhu

Jun.1994 - Jan.1998

Party Secretary

REN, Guangzhu

Jan.1998 - Jul.1998

Party Secretary

LIU, Houjun

Jul.1998 - Apr.2000

Party Secretary

LIU, Houjun

Apr.2000 - Jan.2002

Party Secretary

YANG, Zhong

Jan.2002 - Dec.2004

Party Secretary

FAN, Conglai

Dec.2004 - Jan.2007

Party Secretary

FAN, Conglai

Jan.2007 - Sep.2007

Party Secretary

ZHANG, Erzhen

Sep.2007 - Dec.2011

Party Secretary

CHEN, Chuanming

Dec.2011 - Mar.2016

Party SecretaryLIU, HongMar.2016 -