Advisory Committee Members

Academic Committee

Director

AN, Tongliang 

Vice Director

 LIU, Hong,  WANG, Yuetang , ZHENG, Jianghuai

Member

YU, Jinping, 

MA, Yeqing,

WANG, Quansheng, 

FANG,Xianming

LIU,Chunlin, 

SUN, Ninghua, 

WU,Fuxiang, 

ZHANG,Zhengtang, 

CHEN,Xi, 

LIN,Shu, 

GENG,Qiang, 

JIA,Liangding,

Teaching Committee

Director

WANG, Quansheng

Vice Director

LV, Yahong,

MA,Yeqing,

LIU, Chunlin,

JIA, Liangding

Member

WANG,Bin, 

LONG,Jing,

WU,Qiang, 

YANG,Nian, 

HE,Wei, 

HUANG,Yunhui, 

HAN,Jian,

LU,Yao, 

Degree Committee

Director

AN, Tongliang

Vice Director

LIU, Hong

Member

YU, Jinping, 

Ma, Yeqing,

WANG,Quansheng, 

WANG,Yuetang, 

LIU,Chunlin, 

SUN, Ninghua, 

ZHENG,Jianghuai,

JIA, Liangding